HUB de recherche

PASSAGES TERRITORI BESÒS
Ni gran ni petit
la petita escala que ho canvia tot!PU(c) 2013-2014_qmTardor 
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ARQUITECTURA DEL VALLÈS_UPC

Professors qmTardor:
Franc Fernández, Carles Llop, Rosa Rull
Col·laboradors:
Catalina Salvà (Doctoranda UPC)
Aleix Armengol, Andrea Caparrós, Carme Garau (becaris ETSAV_UPC)
_________________________________________________________________

 TERRITORI BESÒS 
El projecte urbà i arquitectònic d’actuacions en el territori de ciutats metropolitanes del Besòs. Arquitectures del carrer, dels espais públics i dels equipaments urbans.

El Taller  proposa el projecte urbà i arquitectònic sobre el tòpic següents:

  • La cohesió entre el projecte de les infraestructures i el projecte de ciutat.
  • La integració de les infraestructures ferroviàries des d’una perspectiva integral.
  • La nova estructura urbana de ciutat a partir de la superació de les barreres del ferrocarril
  • Les infraestructures de la mobilitat i la forma urbana.
  • La nova ordenació d’aquest àmbit territorial basat en la restitució de les continuïtats d’espais compatibles que milloren el funcionament de la matriu ambiental.
  • Reordenació de les vores i dels dos eix- passeig, mitjançant el projecte de les noves unitats residencials i articulacions amb els sectors residencials.
  • Projectar els posibles “passatges”, com a microcentralitats urbanes i "portes" d’accés i intermodalitat de la metropolitana de Barcelona.
  • Projecte de les àrees entorn els espais encara residuals i no projectats.
_________________________________________________________________________________

 EXCURSIÓ 
Tour en bici per el territori Besòs amb col·laboració de GO Bike BCN.
_________________________________________________________________________________

 ATLAS BESÒS  [publicació] 

Eina que permet treballar la lectura de diferents ciutats a base de la generació d’informació en forma de recull exhaustiu i interpretatiu del lloc amb l’objectiu de mirar des de múltiples punts de vista el territori objecte d’anàlisi aconseguint una immersió total en ell._________________________________________________________________

 DICCIONARI PASSAGE  [publicació]

S'ha proposat elaborar un diccionari sobre el concepte Passage a través de la lectura del Territori Besòs. La recerca del significat de la paraula de múltiples aproximacions permetrà acotar més les connotacions que podem associar al mot PASSAGE.