dimarts, 25 de març de 2014

Habitar el buit II - entre el carrer i la plaça

Estat original

Passatges bcn
Projecte: Biblioteca, casal d’avis i jardí interior d’illa
Autors: RCR Arquitectes (Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta) 
Localització: Barri Sant Antoni, Barcelona 
Any: 2007 

D’ençà que es concep l'eixample de Barcelona com una oportunitat per organitzar i reactivar la ciutat, els centres d’illes es pensen, llavors, com a nodes de convergència d'activitats. 
L'encàrrec forma part del pla de l'Ajuntament de Barcelona en el qual es proposa la construcció d'un solar vacant i la recuperació del seu pati d’illa, conservant l'essència d'una antiga fàbrica de caramels. El projecte busca establir una comunicació física i visual entre el carrer i el nou espai interior enjardinat. 

Va ser el 4 de novembre de 2007 quan va obrir les portes la Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. Delimitada pel carrer de Manso, la ronda de Sant Pau i els carrers del Parlament i Borrell, és un equipament cultural i de proximitat per als veïns del barri i del districte de l'Eixample. Entre el carrer i la plaça, la biblioteca és un mirador urbà cap a l'Eixample. La biblioteca es configura com una porta d'accés, les dimensions de la qual reflecteixen la seva escala urbana, situant les sales de lectura en caixes ingràvides subjectes per dos cossos laterals adossats a les mitgeres confrontants. No obstant això, l'aparició d'un buit en planta baixa insinua quelcom interessant. 

Des del punt de vista social i arquitectònic, la biblioteca treballa en sinergia amb el casal d'avis i amb els jocs per a nens del pati d'illa. Un programa variat per dinamitzar tot un conjunt urbà. El casal d'avis, per la seva banda, és una peça horitzontal i serpentejant que absorbeix els retranquejos del pati, creant un sòcol continu de vidre i lames d'acer que allibera la màxima quantitat de superfície en el seu centre. A les crugies de major profunditat, la planta se separa de les mitgeres conformant patis anglesos, que donen llum als espais del soterrani. La superfície lliure obtinguda es destina a zones d'estada, passejos i jocs infantils, creant un àrea de relació on tothom és benvingut.